<h1 class="entry-title">Year: 2019</h1>
16 Říj

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

K 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Rozšiřuje se osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě. Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde […]

03 Říj

POZOR! Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

Finanční správa dnes zveřejnila zprávu, že připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve […]

27 Zář

Zaokrouhlování DPH po novele 2019

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1.4.2019, obsahuje také změny v zaokrouhlování daně: koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa; tzn., že např. daň […]

27 Zář

Upozornění zejména pro restaurace, které uplatňují chybnou sazbu DPH.

Denně se setkávám s chybně vystavenými doklady. Všechny restaurace prodávají krabičky na jídlo (menubox) v sazbě DPH 21 %. Správně má být tento prodej však v sazbě DPH 15 %. Lidé chodí do restaurace za účelem se najíst a ne nakupovat krabičky. Jídlo si strávník nechá zabalit do krabičky, která je účtována navíc. Jedná se […]

27 Zář

Povinnosti subjektů poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb, booking.com aj.

Osoba poskytující ubytování prostřednictvím internetových platforem uskutečňuje ekonomickou činnost. Finanční správa považuje tuto činnost jako poskytování ubytovacích služeb nikoliv pronájem. Z tohoto důvodu plyne pro tyto poskytovatele spousta povinností. 1) Musí danit příjem z podnikání dle §7 2) Ze zisku zaplatit zdravotní a sociální pojištění, v případě podnikání na hlavní činnost – platit si minimální […]

14 Čvn

Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro některé daně zrušit pětidenní bezsankční období při opožděném podání přiznání i prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů. Připravuje se projekt MOJE daně. Projekt spočívá […]

14 Čvn

Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

Do zákona o DPH se doplňuje specifický postup pro korekci uplatněného nároku na odpočet daně u významné opravy na nemovité věci (§78da). Pokud plátce na nemovité věci provede významnou opravu a uplatní si plný či částečný nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez […]

19 Kvě

Daňové poradenství

Připravujeme pro Vás rozšíření našich služeb o daňové poradenství. Naše kancelář se stává daňovou kanceláří. Stala jsem se daňovou poradkyní, ev. č. 5493 https://www.kdpcr.cz/danovy-poradce/bc-monika-triskova Pro naše klienty budou plynout samé výhody: – můžeme odložit podání přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce – odpovědnost za zpracování účetnictví a stanovení daně již bude přecházet na nás […]

07 Led

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění opět vzrostou od r. 2019

Živnostník bude platit zdravotní pojištění v minimální výši 2.208 Kč. Osoba bez zdanitelných příjmů bude platit minimální zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z 13.350 Kč a to 1.803 Kč. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění musí být zaplacena za leden nejpozději do 8. února 2019. Nová minimální výše na sociální pojištění činí v roce […]

04 Led

Změny ve splatnosti sociálního pojištění u OSVČ od r. 2019

Od letošního roku 2019 dochází ke změně ve splatnosti sociálního pojištění. Po změně je sociální pojištění u OSVČ splatné již v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního […]