Změny ve splatnosti sociálního pojištění u OSVČ od r. 2019

04 Led

Změny ve splatnosti sociálního pojištění u OSVČ od r. 2019

Od letošního roku 2019 dochází ke změně ve splatnosti sociálního pojištění. Po změně je sociální pojištění u OSVČ splatné již v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení, u které je OSVČ registrována.

 

V souvislosti s touto změnou by bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu.

Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením následovně:

Důchodové pojištění – Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. OSVČ se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec mohla být zaplacena od 21. do 31. prosince 2018.

Nemocenské pojištění – Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

Nový způsob splatnosti sociálního pojištění se nevztahuje na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se platí stále po staru a to za leden musí být zaplaceno do 8. února 2019.

Komentáře a odpovědi