<h1 class="entry-title">Month: Červen 2019</h1>
14 Čvn

Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro některé daně zrušit pětidenní bezsankční období při opožděném podání přiznání i prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů. Připravuje se projekt MOJE daně. Projekt spočívá […]

14 Čvn

Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

Do zákona o DPH se doplňuje specifický postup pro korekci uplatněného nároku na odpočet daně u významné opravy na nemovité věci (§78da). Pokud plátce na nemovité věci provede významnou opravu a uplatní si plný či částečný nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez […]