<h1 class="entry-title">Month: Říjen 2019</h1>
16 Říj

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

K 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Rozšiřuje se osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě. Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde […]

03 Říj

POZOR! Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

Finanční správa dnes zveřejnila zprávu, že připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve […]