<h1 class="entry-title">Month: Leden 2019</h1>
07 Led

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění opět vzrostou od r. 2019

Živnostník bude platit zdravotní pojištění v minimální výši 2.208 Kč. Osoba bez zdanitelných příjmů bude platit minimální zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z 13.350 Kč a to 1.803 Kč. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění musí být zaplacena za leden nejpozději do 8. února 2019. Nová minimální výše na sociální pojištění činí v roce […]

04 Led

Změny ve splatnosti sociálního pojištění u OSVČ od r. 2019

Od letošního roku 2019 dochází ke změně ve splatnosti sociálního pojištění. Po změně je sociální pojištění u OSVČ splatné již v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního […]

04 Led

Minimální mzda a minimální zaručená mzda za r. 2019

S nejnižším výdělkem se zvedne také zaručená mzda, a to o 1 150 až 2 300 Kč. Nově bude činit 13 350 až 26 700 Kč. Zaručená mzda je nejnižší výdělek, na který má člověk nárok podle složitosti vykonávané činnosti a odbornosti. Vyplácí se v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší aspoň jejímu dvojnásobku.   Přehled minimální zaručené mzdy platné pro […]