Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění opět vzrostou od r. 2019

07 Led

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění opět vzrostou od r. 2019

Živnostník bude platit zdravotní pojištění v minimální výši 2.208 Kč. Osoba bez zdanitelných příjmů bude platit minimální zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z 13.350 Kč a to 1.803 Kč. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění musí být zaplacena za leden nejpozději do 8. února 2019.

Nová minimální výše na sociální pojištění činí v roce 2019 na hlavní činnost 2.388 Kč. Rozhodný příjem pro vedlejší činnost činí v roce 2019 78.478 Kč (r. 2018 platí 71.950 Kč). Minimální záloha na vedlejší činnost bude v r. 2019 – 955 Kč. Splatnost sociálního pojištění za leden je nově do 31.1.2019.

Komentáře a odpovědi