Aktuality

30 Pro

Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024

Od ledna 2024 se sjednocují pravidla poskytování stravného v podobě stravenky, poskytnutí bezplatného jídla v jídelnách a stravenkového paušálu. Zaměstnanec má osvobozený příjem maximálně v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této […]

30 Pro

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy v roce 2024

Minimální mzda vzroste v roce 2024 o rekordních 1.600 Kč. Zaručená mzda však nevzroste ve všech skupinách, ale pouze ve čtyřech. Minimální mzda ze zvyšuje z částky 17.300 Kč na 18.900 Kč. Hodinová mzda se zvyšuje z 103,80 Kč na 112,50 Kč. V zaručené mzdě se pro rok 2024 se počítá pouze se změnami v některých skupinách, […]

29 Kvě

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o.

Žádost o pomoc společníkům malých s. r. o. je určena společníkům společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má buď (1) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo (2) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představovánkmenovým listem]. Dalšími […]

16 Říj

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

K 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Rozšiřuje se osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě. Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde […]

03 Říj

POZOR! Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

Finanční správa dnes zveřejnila zprávu, že připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve […]

27 Zář

Zaokrouhlování DPH po novele 2019

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1.4.2019, obsahuje také změny v zaokrouhlování daně: koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa; tzn., že např. daň […]

27 Zář

Upozornění zejména pro restaurace, které uplatňují chybnou sazbu DPH.

Denně se setkávám s chybně vystavenými doklady. Všechny restaurace prodávají krabičky na jídlo (menubox) v sazbě DPH 21 %. Správně má být tento prodej však v sazbě DPH 15 %. Lidé chodí do restaurace za účelem se najíst a ne nakupovat krabičky. Jídlo si strávník nechá zabalit do krabičky, která je účtována navíc. Jedná se […]

27 Zář

Povinnosti subjektů poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb, booking.com aj.

Osoba poskytující ubytování prostřednictvím internetových platforem uskutečňuje ekonomickou činnost. Finanční správa považuje tuto činnost jako poskytování ubytovacích služeb nikoliv pronájem. Z tohoto důvodu plyne pro tyto poskytovatele spousta povinností. 1) Musí danit příjem z podnikání dle §7 2) Ze zisku zaplatit zdravotní a sociální pojištění, v případě podnikání na hlavní činnost – platit si minimální […]

14 Čvn

Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro některé daně zrušit pětidenní bezsankční období při opožděném podání přiznání i prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů. Připravuje se projekt MOJE daně. Projekt spočívá […]

14 Čvn

Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

Do zákona o DPH se doplňuje specifický postup pro korekci uplatněného nároku na odpočet daně u významné opravy na nemovité věci (§78da). Pokud plátce na nemovité věci provede významnou opravu a uplatní si plný či částečný nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez […]