Aktuality

14 Čvn

Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro některé daně zrušit pětidenní bezsankční období při opožděném podání přiznání i prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů. Připravuje se projekt MOJE daně. Projekt spočívá […]

14 Čvn

Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

Do zákona o DPH se doplňuje specifický postup pro korekci uplatněného nároku na odpočet daně u významné opravy na nemovité věci (§78da). Pokud plátce na nemovité věci provede významnou opravu a uplatní si plný či částečný nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez […]

19 Kvě

Daňové poradenství

Připravujeme pro Vás rozšíření našich služeb o daňové poradenství. Naše kancelář se stává daňovou kanceláří. Stala jsem se daňovou poradkyní, ev. č. 5493 https://www.kdpcr.cz/danovy-poradce/bc-monika-triskova Pro naše klienty budou plynout samé výhody: – můžeme odložit podání přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce – odpovědnost za zpracování účetnictví a stanovení daně již bude přecházet na nás […]

07 Led

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění opět vzrostou od r. 2019

Živnostník bude platit zdravotní pojištění v minimální výši 2.208 Kč. Osoba bez zdanitelných příjmů bude platit minimální zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z 13.350 Kč a to 1.803 Kč. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění musí být zaplacena za leden nejpozději do 8. února 2019. Nová minimální výše na sociální pojištění činí v roce […]

04 Led

Změny ve splatnosti sociálního pojištění u OSVČ od r. 2019

Od letošního roku 2019 dochází ke změně ve splatnosti sociálního pojištění. Po změně je sociální pojištění u OSVČ splatné již v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního […]

04 Led

Minimální mzda a minimální zaručená mzda za r. 2019

S nejnižším výdělkem se zvedne také zaručená mzda, a to o 1 150 až 2 300 Kč. Nově bude činit 13 350 až 26 700 Kč. Zaručená mzda je nejnižší výdělek, na který má člověk nárok podle složitosti vykonávané činnosti a odbornosti. Vyplácí se v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší aspoň jejímu dvojnásobku.   Přehled minimální zaručené mzdy platné pro […]

14 Srp

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2018

Od roku 2018 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění i na první dítě a to o 150 Kč více, tj. 1.267 Kč měsíčně, 15.204 Kč za rok. Daňové zvýhodnění na druhé a třetí a každé další dítě zůstává stejné jako v roce 2017: – daňové zvýhodnění na druhé dítě – 19.404 Kč ročně – daňové zvýhodnění […]