Daňové poradenství a služby s tím spojené

  • Naše společnost je zaevidovaná do seznamu vedeným Komorou daňových poradců ČR.
  • Daňové poradenství poskytujeme prostřednictví daňového poradce – Bc. Moniky Třískové, ev. č. 5493.
  • Daňový poradce je oprávněný poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.
  • Dle zákona o daňovém poradenství jsme pojištěni za odpovědnost za škodu. Jsme zodpovědní za zpracováné účetnictví a výpočet daní.
  • Odklad termínu odevzdání daňového přiznání a splatnost daně je samozřejmostí.