Zpracování intrastatu

startup-849804_1920

Co je Intrastat?
Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského Společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení. Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH).

Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 12 milionů Kč. Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.

Předmět vykazování
Zbožím Společenství je zboží:

  • úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
  • zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
  • zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného dříve.

Výkazy se podávají elektronicky pomocí aplikací IDES, InstatOnline, InstatImport nebo přes PVS. S výkazem souvisí dodací podmínky Incoterms. Vše potřebné Vám sdělí náš specialista na celní správu.

intrastat