Vedení účetnictví a daňové evidence

Preferujeme individuální přístup ve formě průběžných konzultací. Poskytujeme externí vedení účetnictví. Klient je průběžně informován o lhůtách a termínech pro odvodové povinnosti, o stavu pohledávek a závazků, o stavu majetku, o výsledcích hospodaření firmy.
Zpracování účetních agend obsahuje především kontrolu formální správnosti dokladů, jejich začlenění do knih, vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů, vlastní zaúčtování dokladů, následné provedení logických kontrol všech vztahů a sestavení měsíčního přehledu o stavu majetku, nákladů a výnosů (či výdajů a příjmů).

Zastupujeme klienty na úřadech.

Podívejte se, co všechno pro vás můžeme zajistit v rámci vedení účetnictví.

Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů

Vedení a zpracování evidence vašich závazků a pohledávek

Zpracování a podání přiznání k DPH 

Vedení deníku příjmů a výdajů

Zakládání dokumentů do Sbírky listin

Sestavení účetních závěrek

Správa majetku a nákladových odpisů

Vedení pokladní knihy

Pravidelné reporty

Příprava platebních příkazů