Mzdová a personální agenda

Tato oblast obsahuje zpracování mzdové agendy jednotlivých zaměstnanců podnikatele, vypracování podkladů pro hlášení příslušným institucím a vypracování podkladů pro platby za zaměstnance a zaměstnavatele.

Mzdová agenda má za úkol vypočítat výši zdravotního a sociálního pojištění, a to pak pomocí mzdové účetní odvést příslušným orgánům.

Mzdová agenda je připravována pro všechny druhy pracovního poměru – pro hlavní a vedlejší pracovní poměr, pro dohodu o provedení činnosti, a také pro dohodu o provedení práce.

Co vám nabídneme:

  • kompletní zpracování mezd
  • poradenství týkající se mezd a personalistiky
  • komunikace s příslušnými úřady
  • zpracování všech zákonem daných dokumentací
  • specifické a individuální výkazy
  • každoroční zúčtování daně vašich zaměstnanců
  • archivace mzdové a personální agendy
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení