Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024

30 Pro

Stravování zaměstnanců – nová daňová pravidla od 1.1.2024

Od ledna 2024 se sjednocují pravidla poskytování stravného v podobě stravenky, poskytnutí bezplatného jídla v jídelnách a stravenkového paušálu.

Zaměstnanec má osvobozený příjem maximálně v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejného kalendářního dne, pokud během tohoto dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin.

Pro rok 2024 se zvyšuje horní hranice na 166 Kč, tj. 116,20 Kč. Poskytnutí stravného nad tuto hodnotu dochází u zaměstnance ke zdanění příspěvku sociálním a zdravotním pojištěním a daní z příjmů.

Nově tedy nebudeme již počítat daňový náklad ve výši 55 % z hodnoty stravného. Daňový náklad bude celá hodnota stravného, jen se liší osvobození u zaměstnance. Dříve nebylo žádné omezení, zaměstnanec měl vždy osvobozeno. Pro zaměstnavatele to byl jen nedaňový náklad. Nově je daňový náklad neomezený, změna je však v osvobozenému příjmu u zaměstnance. Příspěvek nad tuto hodnotu pro rok 2024 nad 116,20 Kč se o něj musí navýšit hrubá mzda a zdanit zaměstnanci sociálním a zdravotním pojištění a dále daní z příjmu.

Komentáře a odpovědi