<h1 class="entry-title">Month: Září 2019</h1>
27 Zář

Zaokrouhlování DPH po novele 2019

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1.4.2019, obsahuje také změny v zaokrouhlování daně: koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nezaokrouhlují na 4 desetinná místa; tzn., že např. daň […]

27 Zář

Upozornění zejména pro restaurace, které uplatňují chybnou sazbu DPH.

Denně se setkávám s chybně vystavenými doklady. Všechny restaurace prodávají krabičky na jídlo (menubox) v sazbě DPH 21 %. Správně má být tento prodej však v sazbě DPH 15 %. Lidé chodí do restaurace za účelem se najíst a ne nakupovat krabičky. Jídlo si strávník nechá zabalit do krabičky, která je účtována navíc. Jedná se […]

27 Zář

Povinnosti subjektů poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb, booking.com aj.

Osoba poskytující ubytování prostřednictvím internetových platforem uskutečňuje ekonomickou činnost. Finanční správa považuje tuto činnost jako poskytování ubytovacích služeb nikoliv pronájem. Z tohoto důvodu plyne pro tyto poskytovatele spousta povinností. 1) Musí danit příjem z podnikání dle §7 2) Ze zisku zaplatit zdravotní a sociální pojištění, v případě podnikání na hlavní činnost – platit si minimální […]