Povinnosti subjektů poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb, booking.com aj.

27 Zář

Povinnosti subjektů poskytující ubytování prostřednictvím Airbnb, booking.com aj.

Osoba poskytující ubytování prostřednictvím internetových platforem uskutečňuje ekonomickou činnost. Finanční správa považuje tuto činnost jako poskytování ubytovacích služeb nikoliv pronájem.

Z tohoto důvodu plyne pro tyto poskytovatele spousta povinností.
1) Musí danit příjem z podnikání dle §7
2) Ze zisku zaplatit zdravotní a sociální pojištění, v případě podnikání na hlavní činnost – platit si minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění
3) Musí se zaregistrovat k DPH jako identifikovaná osoba z důvodu příjetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Tzn. ze všech zaplacených provizí za zprostředkování ubytování musí plátce odvést FÚ DPH a zároveň podat přiznání k DPH.

V případě nesplnění těchto všech povinností může subjekt očekávat pokutu za to, že se nezaregistroval k dani, pokutu za pozdě tvrzenou daň a úroky z prodlení.

S naší společností D & M Accounting s.r.o. máte jistotu, že máte vždy splněny všechny povinnosti. Můžete klidně spát, protože máte za zády silného partnera, který se postará o vše za vás.

Mít v pořádku daně je na prvním místě.

Komentáře a odpovědi