Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

14 Čvn

Úprava odpočtu daně u opravy nemovitého majetku

Do zákona o DPH se doplňuje specifický postup pro korekci uplatněného nároku na odpočet daně u významné opravy na nemovité věci (§78da).

Pokud plátce na nemovité věci provede významnou opravu a uplatní si plný či částečný nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, je povinen provést úpravu odpočtu daně.

Pod pojmem významná oprava je myšlena oprava, jejíž hodnota je podle účetních předpisů vyšší než 200 000 Kč bez daně. Pro stanovení částky jednorázové změny odpočtu se používá ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši reálně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na vstupu u příslušné úpravy (postupuje se dle § 78d).

Tato změna se projevuje až u oprav zahájených po 1. 4. 2019. Je nutné si zavést evidenci, abychom byli schopni aplikovat případnou korekci odpočtu DPH.

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2019_Informace-k-novelam-DPH.pdf

Komentáře a odpovědi